x| Ursviks framtid | Framtiden er i våre hender

Forslag til kommuneplan 2018 – 2042

Fortettingspotensialet er særlig stort på Ursvik ettersom dette området i hovedsak består av fritidsbebyggelse med romslige tomter. 16.mai vedtok formannnskapet at «Kommuneplan 2018 – 2048» skulle legges ut til høring. De som vil lese saksframlegget, anbefales å gå inn på kommunens hjemmeside for å se på dokumentene. Her ligger innkallingen med 20 vedlegg, noe som […]

mer .....

Informasjon høsten 2016

Hei alle ursvikboere. På årsmøtet juni 2016, etterspurte medlemmene mer informasjon fra styret gjennom året. Her kommer en liten oppdatering av oppgaver vi har håndtert så langt, samt litt om planer vi har fremover. Styret, som er felles for Ursvik vel og Ursvik veilag, har fordelt noen oppgaver seg i mellom som følger: Mille Rønning: […]

mer .....

Olsok 2016

Rapport Olsok 2016 (Forfatter Bergljot) Olsok 2016 ble i tradisjon tro arrangert i Ursvikbukta. Været var ikke helt på vår side, men oppmøtet var godt allikevel. De som kom var utelukkende sommergjester. Grillene ble fyrt opp ca. 17:30 slik at de var klare da festdeltagerne ankom bukta ca. 18:15. På dette tidspunktet regnet det kraftig, […]

mer .....

Hva har skjedd høsten 2014.

Aller først : Brøyting.  Vi har inngått en avtale med Bjørn G. Killingmo om å brøyte veien våre i vinter. Han ga et tilbud som likner på det vi ble skissert av Terje Fagernes på informasjonsmøtet i mars 2013. 450 kr per kilometer + moms minimum 10 ganger . snø fall under 5 cm ryddes […]

mer .....