Broen som forsvant 2016

Bryggekomiteen fikk 27. juni 2016 melding fra Ursviksbuktens båtforening ved leder Jørn Bertelsen at broen for overgang til flytebryggeanlegget ville bli fjernet neste dag da båtforeningen mente sikkerheten ved bruken av denne ikke lenger var tilfredsstillende.
Dette ville bety at de 3 flytebryggene som tilhører Ursvik vel, måtte sikres og mores opp. I tillegg ville det medføre at Ursvik vel ble avskåret fra sin eiendom ute i sjøen.

Bryggekomiteen påpekte umiddelbart overfor båtforeningen at dette var en sak som måtte tas opp i Ursvik vels styre. Bryggekomiteen påpekte videre følgende:
«Brua er bedre enn på lang tid. Det er byttet flyteelementer og gjort noe sveisearbeid. Sikkerheten er neppe dårligere enn den var før. Hvis problemer kan det kanskje heller sette opp et skilt med passering på eget ansvar. Det er dessuten lovlig kort varsel for å fjerne brua slik at de 3 flytebryggene våre vil måtte sikres/mores opp. Hvis disse driver av og forårsaker ødeleggelser eller blir skadet, er dette noe som Ursvikbuktens Båtforening er ansvarlig for».

Ursvikbuktens båtforening svarte følgende neste dag:
«Dersom Ursvik Vel er villig til å overta broen og ansvaret for denne så får de komme med en erklæring om dette. Som Styreleder og Styre i Ursvikbuktens Båtforening er vi ikke villige til å stå ansvarlige for de mulige skader som oppstår som en følge av at broen kan kollapse, hverken på mennesker eller materiell».
Båtforeningen fjernet deretter broen.

4. juli ga bryggekomiteen et tilsvar til båtforeningen med spørsmål om flyteelementene var tilstrekkelig sikret, om medlemmene av Ursvik vel som har båtplass på flytebryggeanlegget hadde tilgang til båtene sine, om hva båtforeningen tenkte ved å avskjære Ursvik vel fra sin eiendom ut i sjøen og om båtforeningens planer for eventuelt å erstatte broen og videreføre det avtalte samarbeidet med Ursvik vel.

5. jul. 2016 informerte bryggekomiteen Ursvik vels styre detaljert om saken. Komiteen skrev blant annet: «Som styret har fått melding om, har båtforeningen fjernet broen ut til flytebryggene. Det gjorde de på et halvt døgns varsel. Bryggegruppa har kontaktet dem for å få greie på hva de tenker, blant annet når det gjelder samarbeidet som var planlagt med flytting av flytebryggen sørover for å få plass til flere båter.
De oppga at de ikke kunne ha ansvaret for folks sikkerhet når de gikk over brua som grunn. Men noen dager før hadde de faktisk fikset den, så den var bedre enn på flere år (…).
Ved å ta vekk brua har de også avskåret oss fra resten av vår eiendom, så hvis de ikke har tenkt å sette opp denne igjen, blir det i realiteten en fullstendig annektering av Ursviks vels sjøareal.
Om styret ønsker det, kan bryggegruppa følge opp denne saken (…).»

I svar på bryggekomiteens tilsvar 4 juli skrev Ursvikbuktens båtforening at de ikke lenger kunne stå ansvarlig og derfor måtte fjerne brua. De hadde lagt ut en mindre moring på nordsiden for å stabilisere litt, men oppfordret Ursvik til å gjøre eget sikkerhetsarbeid. Hva de ville gjøre med overgangen (manglende bro) visste de ikke, men alle Ursviks beboere med båtplass var tilbudt nøkkel til den andre porten. De så ikke noe problem med tanke på det videre samarbeidet framover, rent bortsett fra at det ikke lenger var bro over indre del i bukta.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *