Bruksretten kommer på banen i 2007

Hellvikskog tar dette opp på årsmøtet, hvor det blir avvist.  Det holdes et møte med Hellvikskog, hvor de sier at de ikke vil motsette seg at Ursvik bruker sin eiendom så lenge de ikke mister båtplasser.

På årsmøtet ble det vedtatt at

  • Det skulle opprettes en komité som skulle prøve å komme til enighet med Hellvikskog innen 1. oktober.  Resultatet legges fram for styret, som innkaller til ekstraordinær generalforsamling slik at medlemmene kan stemme over den videre framdriften.
  • Dersom man ikke kom til enighet med Hellvikskog, skulle man  Innhente en objektiv uttalelse fra advokat.

Komiteens  forslag til en intensjonsavtale mellom Ursvik vel, Ursvikbuktens Båtforening og Hellvikskog vel ble lagt fram  på et møte 5. november 2007. (Intensjonsavtalen ble behandlet på Hellvikskogs generalforsamling 13. mars 2008, hvor den ble godkjent.)

Forslaget er gjennomgått av styret, som bl.a. mente at det burde lages en pålebrygge framfor flytelementer. En flytebrygge som skal kunne tåle belastningen med båtfester i form av utriggere, må være både solid forankret og solid i seg selv.  Ursvikbuktens båtforening har betongdekke på tilsvarende elementer i dag. De elementene som tilbys oss, er med tredekke.

Godtas Intensjonsavtalen i den form den har nå, gir vi fra oss bruks- og disposisjonsretten på egen grunn.

Beholder vi vår egen bruksrett, forhindrer ikke det, at vi i en overgangsperiode kan tilby Hellvikskog et passende antall plasser i vårt nye anlegg.

Det er snakk om å tinglyse avtalen på de to eiendommene. En tinglysning binder en eiendom og bruken av den. Det er kun en eiendom som vil få heftelser på seg i dette tilfellet, og det er Ursvik.

Det fremgår ikke noe sted i forslaget at Ursviks medlemmer får tilgang til noen del av Hellvikskogs eiendom. Eller at Hellvikskog blir bundet til noe spesielt.

Derimot kan alle medlemmer at Ursvik vel, ikke bare de som har båtplasser, eventuelt bli økonomisk ansvarlig for noe vi ikke har kontroll på i dag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *