x| De første tanker om mer plass kommer i 2005

De første tanker om mer plass kommer i 2005

Styret arbeider med planer om en ny, utvidet båtbrygge, til erstatning for den gamle trebrygga som har  rast sammen for å kunne tilby flere velmedlemmer båtplasser.

Det har vært arbeidet med flere skisser hvor bruk av flyteelementer, eventuelt i kombinasjon med en ny trebrygge, synes aktuelt. Styret har spesielt arbeidet med to alternative plasseringer av båtbrygga. I begge alternativene går brygga sydover fra enden av steinbrygga for så å gå østover i en 90-graders vinkel. I det første alternativet går vi langt sydover før vi knytter oss på Nybrygga relativt nærme badehusene til Helvikskog. Dette alternativet er godkjent av generalforsamlingen i Helvikskog. I det andre alternativet vender brygga hurtigere østover for så å tilknytte seg på Hellvikskogs nordligste forankringspunkt og fortsette videre fram til Båtforeningens brygge. Styret vurderer det slik at alternativ 2 er det beste, fordi vi  kun benytter egen eiendom

 

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*