De gode intensjoners år 2008

Styret benytter en advokat for å belyse hvilke rettigheter som foreligger i Ursvikbukten. Det framkom da ganske tydelig at Ursvik var i sin fulle rett mht. å benytte egen grunn som de ville, og det ble laget et brev til Hellvikskog som påpekte dette forholdet, for å sette en stopper for påstandene om hevd

Det ble holdt en uravstemning blant medlemmene for at flest mulig skulle kunne få anledning til å uttale seg om

  • Vi skulle  oversende advokatens brev til Hellvikskog Vel for formelt å protestere på den tålte bruk av vår grunn.
  • Godkjenne intensjonsavtalen fremforhandlet av Komiteen, nedsatt i Generalforsamlingen 28. juni

Det ble vedtatt å sende brevet og ikke godkjenne avtalen

På årsmøtet da komiteen oppnevnt på forrige generalforsamling la fram sitt forslag til intensjonsavtale, og styrets kommentarer til intensjonsavtalen ble lagt fam,   dukket formann i Hellviksog vel og formann i Båtforeningen opp med fullmakter.

Etter lange diskusjoner ble det vedtatt at man

  • går inn for at Hellvikskog skal erkjenne Ursviks eierskap og bruksrett
  • skal videre forhandling med Hellvikskog og Båtforening med vekt på å vurderealternative brygger under forutsetning av et positivt utfall av ovennevnte  punkt

Det ble nedsatt en komite som skulle arbeide videre med saken.

Et nytt utkast til intensjonsavtale ble diskutert med Hellvikskog og Båtforeningen og et forslag sendt 14.10.2008. Det kom ikke noen vesentlig innsigelser til det, men heller ingen aksept. » Videre forhandling med Hellvikskog og Båtforening med vekt på å vurdere alternative brygger under forutsetning av et positivt utfall av punkt 1″ ble derfor ikke gjennomført.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *