x| Eierforholdet blir klargjort i 1994

Eierforholdet blir klargjort i 1994

Det går fjorten år før det begynner å røre seg igjen da det holdes en grenseoppgang i bukta. Her blir det klart at Helllvikskkog eier lite mer enn grunnen under badehuset og deler av grunnen under den i sin tid ulovlig oppsatte bryggen, Ursvik eier et godt stykke ut i sjøen, inklusive «halve bryggen» til Hellvikskog.

De to kartene under er hentet fra Matrikkelen, som  er landets offisielle eiendomsregister. Eiendomssøk kan foretas på Se eiendom.

Kartet viser hvor grensen til Ursviks eiendom går. Ytterste del av Hellvikskogs «Nybrygge» ligger på Ursviks eiendom.

Kartet viser hvor grensen til Hellvikskog eiendom går. Innerste del av Hellvikskogs «Nybrygge» ligger på Hellvikskogs eiendom.

Kartene under er hentet fra Follokart.

Vannet mellom Ursviks, Hellvikskogs og kommunens eiendommer har gnr/bnr 0/0, dvs. uspesifisert eier. Det er altså bare noen få båtplasser på vestsiden av Nybrygga som ligger på Hellvikskogs eiendom.

 

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*