Illusjonen brister i 2009

Styret har vedtatt å bygge en pålebrygge, og en et trinns byggesøknad ble sendt inn til kommunen.

Fremforhandlet avtale om samarbeid mellom Ursvik Vel, Helvikskog Vel og Ursvikbuktens Båtforening ble undertegnet av Vellet v/ Knut Næsje og sendt til de respektive parter for underskrift og retur i mars 2009. Intensjonsavtalen med Hellvikskog og Båtforeningen var oppe på deres generalforsamlinger, og ble der vedtatt under forutsetninger at den ikke skulle ha noen økonomiske konsekvenser En del korrespondanse gikk frem og tilbake tidlig på våren uten at noe skjedde. Og det ble forlenget  frist for retur til 1. august  2009

Den 9 oktober ble det send i rekommandert sending  ” siden vi ikke har fått aksept for avtalen , konstaterer vi at det ikke er noen avtale mellom partene.”   Videre ”fra og med årskifte 2009/10 må ingen båter/moringer ligge på Ursvik Vel’s eiendom med mindre det tas kontakt med Ursvik Vel’s styre for eventuell leie.”

Vi fikk ingen reaksjon/tilbakemelding denne gangen heller.

Søknad om utvidelse/rehabilitering av båtbrygga ble sendt til Kommunen våren 2009.

I et brev fra Plan-og bygningsavd.  til Akershus fremheves av saksbehandler at ”Ursvikbukta har regional-og nasjonal verdi bl.a. når det gjelder biologisk mangfold” og avslutter brevet med ”Utvidelse av anlegget er positivt sett fra et friluftsmessig perspektiv, men ettersom naturkvalitetene i området  er av så stor verdi kan konsekvensene være vesentlige.”

Det har ikke kommet noe endelig svar fra Kommunen til nå.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *