Nybrygga blir bygget i 1979

Femten år senere var det aktuelt å bygge en brygge ut fra badehuset for å få mer båtplass. Arbeidet ble satt i gang, uten at naboer i bukta eller den på den tid antatte eier, Nesodden Kommune ble informert, eller fikk nabovarsel. Det var først etter muntlig henvendelse at Ursvik fikk en skisse over planene som viser fire fastpunkter. Samme skisse ble oversendt et år senere, da Ursvik skriftlig hadde uttrykt sin engstelse over hva som skjedde, og på hvilken måte det kunne kollidere med egne planer. Det ble avholdt et møte, hvor man var inneforstått med at det her kunne oppstå en interessekonflikt, og ble enige om et samarbeid.

 

Tydeligvis ble det ikke noe av det avtalte samarbeidet, for året etter protesterte Ursvik etter et årsmøtevedtak på utbyggingen, med den begrunnelse at de ikke hadde fått noe nabovarsel og ber kommunen om at det stanses inntil videre. Hellvikskog stiller seg uforstående til dette, da de hadde vært kontakt med Ursvik på et tidlig tidspunkt.

 

Kommunen foretar en befaring av utbyggingen, og ber Hellvikskog om en omgående redegjørelse før man foretar seg noe mer i saken. Det er observert at det er lagt ut seks, ikke fire, fastpunkter. Helllvikskog svarer at siden de tok kontakt tidlig i planleggingsfasen, er alt i orden. At det ikke har skjedd noe siden, er tydeligvis uvesentlig. Kommunen svarer med å si at det bygningsarbeidet som er utført, er underlagt kommunale vedtekter og krever en byggetillatelse. Samt at man må ta hensyn til naboskap. Bryggen anses for å være ulovlig oppsatt.

 

Hellvikskogs styre vedtar derfor, etter mottak av kommunens brev, å invitere Ursvik til en diskusjon rundt detaljene i saken. Møtet blir avholdt, og det oppnås enighet om at Helllvikskog skal følge kommunale vedtekter i eventuelle nye utbygginger, og at det skal være fri ferdsel til Ursvik vels brygge. Ursvik anser derfor tvisten for avklart, og vil ikke kreve at bryggen blir fjernet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *