Ursvik har konkrete planer i 2006

Det blir veldig aktuelt noen år senere, da Ursvik mister halvparten av sine båtplasser. . I løpet 2006 ble det laget tegninger hvor Ursviks påtenkte anlegg i sin helhet lå innenfor Ursvik Vels eiendom og traff Nybrygga noen meter innenfor tuppen. Tegningene ble lagt fram på årsmøtet 2006, og ble godkjent av forsamlingen.

Som følge av at anlegget i sin helhet lå på Ursvik vels eiendom, ble det sendt et brev til Hellvikskog vel og Ursvikbuktens Båtforening. Brevet var kort, konsist, og påpekte at Ursvik vel ville benytte seg av sin eiendom. Ursvik ville etter 31.12.2006 overta råderetten alt på eiendommen.

Hellvikskog avviste kravet, og inviterte til et møte om saken. Ursvik opprettholder kravet, og det avholdes et møte hvor det kom fram at Hellvikskog ville miste ca 10 plasser, og de påberoper seg hevd på bruk av plassen. Ursvik sender så et forslag til Hellvikskog hvor de tilbys 8 plasser i det nye anlegget, på lik linje med Ursviks egne medlemmer. Hellvikskog tar dette opp på årsmøtet, hvor det blir avvist.  Det holdes et møte med Hellvikskog, hvor de sier at de ikke vil motsette seg at Ursvik bruker sin eiendom så lenge de ikke mister båtplasser.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *