Avgrensning ytre vekstområde

Deler av området som er markert som vekstsone med høy utnyttelse befinner seg langt utenfor ytre vekstgrense. Fra sør-østre hjørne (ved ISI-banen) er det hele 1,5 km i luftlinje til kollektivknutepunktet på Tangenåsen. (Fig 3) Selv krysset Åsaveien/ Dagsvei er 760 m i luftlinje fra Tangenåsen. Ursvik vel vil derfor at området øst for Knuts vei og sør for Dags vei tas ut av vekstsonen.

Forslag: Området øst for Knuts vei og sør for Dags vei tas ut av vekstsonen (Fig 4)


Vekstgrense


Tas ut Fig 4

1 svar til Avgrensning ytre vekstområde

  1. Runar Jacobsen sier:

    Om en forholder seg til senteret for kollektivknutepunktet fra kommunen (Kongleveien barnehage), så faller et større område innenfor vekstgrensen. Dette er derfor ikke et argument i seg selv for forslaget om at området øst for Knuts vei og sør for Dags vei tas ut av vekstsonen. Vi stiller oss ikke bak dette forslaget, da vi mener at det er helt naturlig at dette sentrale området som er så nært kollektiv transport, butikk, kirke, skoler og Tangen, bør inkluderes innenfor vekstgrensen, slik kommunen har foreslått.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *