x| Plassering av kollektivknutepunkt

Plassering av kollektivknutepunkt

Vekstavgrensningen skulle ta utgangspunkt i gåavstand fra kollektivknutepunkt. Senter av sirklene 300/600 meter er imidlertid plassert ca. ved Kongleveien Barnehage (Fig 1). Dette er ca. 460 meter fra bussholdeplassen på Tangenåsen som må være et mer korrekt punkt (Fig 2). Det er riktignok nevnt at grensene kunne avvike noe, men 460 meter er mye når det handler om radius på 300/ 600 meter. Ursvik vel mener derfor at sirkelen må flyttes med senter Tangenåsen bussholdeplass.

Forslag: Sirkelen flyttes med senter på Tangenåsen bussholdeplass.


Sirkelen


Knutepunktet

One Comment

  1. Runar Jacobsen
    Posted 21. juli 2018 at 00:25 | Permalink

    Hvorfor mener vellet at senteret for sirkelen flyttes? Jeg tror kommunen illustrerer med dette hvilket område som har stort utvilklings potensiale i nærheten til Tangen, og det er området mot Skoklefall og Ursvik, fremfor området vest for Tangen.

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*