Hva har skjedd høsten 2014.

Aller først : Brøyting.  Vi har inngått en avtale med Bjørn G. Killingmo om å brøyte veien våre i vinter. Han ga et tilbud som likner på det vi ble skissert av Terje Fagernes på informasjonsmøtet i mars 2013.

  • 450 kr per kilometer + moms minimum 10 ganger . snø fall under 5 cm ryddes ikke
  • strøing 600 kr per kilometer + moms

Dette gir ca 22.500 for brøyting og ca 30.000 for strøing om vi antar at det brøytes/strøs 10 ganger hver.

Tilbudet fra Hagespesialisten var på kr 100.000. Det syntes vi var for mye

 Så veilys. Vi har ikke inngått noen avtale om vedlikehold av veilys i vinter. Dette på grunn av problematikken rundt eierforhold, beskaffenhet av anlegget og konsekvensene dersom vi overtok som veilyseier. Se nedenfor

Nesodden velforbund har vært i mer eller mindre kontinuerlig dialog med kommunen om brøyting og veilys  i hele høst. Resultatet av syv måneders dialog kan lett sammenfattes i Rådmann, Geir Grimstads, referat:

  • Den enkelte veieier/veilag har i henhold til veiloven ansvar for sommer og vintervedlikehold av sine veier
  • Brøyting og vintervedlikehold bekostes av veieier og all administrering, kontraktsinngåelse, fakturering og inndrivelse foregår i veilagenes eller velforbundets regi
  • Vedrørende vedlikehold av veilys videreføres dagens praksis inntil arbeidsgruppa – ref. punkt 5 – har kommet med sine konklusjoner og anbefalinger
  • I henhold til hovedplan for vei bekoster Nesodden kommune alle strømutgifter knyttet til veilys på private veier
  • Det etableres en arbeidsgruppe bestående av representanter for Velforbundet og kommunen som går igjennom alle forhold knyttet til veilys som eierskap, drift og vedlikehold

Hele saken ligger på  NVF’s hjemmeside

Torbjørn Dybdahl har bedt Line Khateeb om å overta ledervervet fram til årsmøtet, og det har hun sagt seg villig til.

Til mer hjemlige trakter. Vi har laget er rekkverk i Kåres vei mellom Åsaveien og Olavsvei. Nå skal det bli trygt å gå ned selv om det blir islagt i vinter. Til våren skal vi ha en dugnad og grus/subbus på veien og stampe det så det holder en regnværsdag eller to. Vi diskuterte asfalt i veien, men kom til at vi da først måtte gruslegge for så å asfaltere, og allikevel ville det være vanskelig å komme ned om vinteren.

Sagaen om bryggen vår går videre.Vi har hatt et møte med kommunen for å avklare diverse forhold, og vi har nå kommet så langt at vi er klare for å sende inn søknad om dispensasjon fra det meste for å kunne legge ut utriggere på flyteelementene slik at det kan bli plass til båter. På nyåret hadde vi et møte med Båtforeningen for å se på hvordan vi skal kunne samarbeide om dette. De skal fornye hele anlegget, og kan tenke seg at vi i den anledning overtar noen av de elementene de har og setter utriggere på disse. Vi har sett på økonomien i dette, og kommet til at den er såpass lovende at vi er innstilt på et videre samarbeid. Det vil tas en endelig beslutning på hva som skal gjøres til sommeren.

Det er mange som er på valg til styreverv nå, og vi trenger nye,  fastboende krefter for å føre vårt arbeid videre. Valgkomiteen er satt på saken, men de trenger sikkert hjelp.  En henvendelse er sendt til våre medlemmer.

 

 

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.