Informasjon høsten 2016

Hei alle ursvikboere.

På årsmøtet juni 2016, etterspurte medlemmene mer informasjon fra styret gjennom året.

Her kommer en liten oppdatering av oppgaver vi har håndtert så langt, samt litt om planer vi har fremover.

Styret, som er felles for Ursvik vel og Ursvik veilag, har fordelt noen oppgaver seg i mellom som følger:

Mille Rønning: styreleder
Line Capjon Kjellsby: nestleder, ansvar for gangveier
Magnus Fjogstad: veiansvarlig
Ole Sønsterud: veiansvarlig
Svante Aullis Löwenborg: informasjonsansvarlig
Alexander Metzer: bryggegruppens kontakt i styret

Det er mange oppgaver i vel og veilag som ikke dekkes av disse områdene. Disse oppgavene deler styremedlemmene fortløpende seg i mellom.

Oppgradering av gangvei:
Det er lagt nytt dekke på gangveien opp til Steinerskolen.

Vi planlegger å gjøre samme oppgradering av gangveien mellom Åsaveien og Olavs vei våren 2017.

Ris-trappen trenger større reparasjonsarbeider, og vi håper å få det gjort før sommeren 2017. Dvs at grøfting langs trappen ikke blir gjort før vinteren, og at det er fare for isdannelse i trappen også kommende vinter.

Båthavnen
Det har vært utfordringer i båthavnene, og båtgruppen har nedlagt mye jobb med å håndtere disse. Flytebryggen er foreløpig fjernet og det er gjort oppgraderingsarbeid på moloen.

Sikringsmur:
Deler av steinmuren langs Ursvikveien ned mot Ursvik brygge, hadde ramlet ut, og det var viktig å sikre veien for å unngå ulykker. Det er reist en sikringsmur på utsiden av den opprinnelige muren, for å sikre veistrekningen.

Vi har søkt Nesodden Velforbund om støtte til sikring av veien.
Vi har også søkt Nesodden Velforbund om støtte til håndløperen vi satt opp langs gangveien til Steinerskolen foregående sesong.

Dugnad:
Det ble avholdt dugnad 08.09.16 og 09.09.16 med relativt godt oppmøte. Vi fikk gjort en god jobb på veiene våre.

Asfalt:
Vi har nå endelig fått asfaltert Ursvikbakken samt deler av Dags vei og deler av Dalsbergstien.

Vintervedlikehold:
Vi har fornyet vår avtale med Killingmo om vintervedlikehold.

Styret ser for seg å danne en gruppe for medlemmer av veilaget som er villige til å stille til vedlikehold av veiene på mer spontan basis. Slik vil man lett kunne mobilisere folk, når man ser det er strekninger der det feks bør fylles på med subbus.

Vi er i dialog med Nesodden Eiendomsservice vdr en avtale for en større oppgraderingsjobb på veiene våre våren 2017. Vi vurderer da om det i samme seanse skal legges Dustex eller annet støvbindende materiale på veiene for å unngå alle støvplagene vi hadde i sommer.
På årsmøtet 2016 ble det vedtatt å overføre 80 000 NOK fra vintervedlikehold til generelt veivedlikehold. Vi tenker å bruke av disse midlene til denne jobben.

Medlemmene er velkomne til å komme med innspill vdr oppgaver de ønsker gjort.

Vi ønsker alle en god vinter!

Med vennlig hilsen
styret i Ursvik vel og veilag

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.