x| Beboernes innflytelse

Beboernes innflytelse

SPØRSMÅL

På hvilket tidspunkt vil Ursvik beboere få ta del i planleggingen.

SVAR

Beboerne vil kunne øve sin innflytelse fra varsel om planoppstart, dvs. at de kan komme med innspill til Områdeplanen. Jo før disse innspillene kommer, og jo mer samstemt de er, jo større er mulighetene for at de blir tatt hensyn til.

Det forslag til reguleringsbestemmelser for Ursvik som er laget, vil kunne ha innflytelse på de endelige bestemmelsene.

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*