Eiendommene.

Det er 46 eneboliger og 73 fritidsboliger og 5 ubebygde tomter på Ursvik i dag. På den annen side er det 67 som har helårs renovasjon og 53 som har sommerrenovasjon.

SPØRSMÅL

Dersom det foretas en regulering av Ursvik, vil de fridtidsboligene som reelt fungerer som helårs boliger bli konvertert til helårs boliger. Er det mulig for de reelle fritidsboligene å bli konvertert til helårs boliger, under forutsetning av at de fyller kriteriene.

SVAR

Det har ikke vært noe vanskeligheter ved å konvertere tidligere efritidsboliger til helårsboliger. Men det er ikke noe pålagt krav.

SPØRSMÅL

Dersom det foretas en regulering av Ursvik, vil da kommunen foreslå/overvåke en deling av tomtene, eller vil dette være opp til hver enkelt eier.

SVAR

Det er hver enkelt eier som står for dette.

SPØRSMÅL

Dersom det foretas en regulering av Ursvik, hva vil kriteriene for deling av tomtene og utnyttelsesgrad være. Hvordan og av hvem bestemmes dette.

SVAR

Det er for tidlig å si noe om dette nå. Det vil komme fram i Områdeplanen. Det er mulig for de enkelte grunneiere å forskuttere en deling av egne tomter i planen, uten at det må realiseres umiddelbart.

SPØRSMÅL

Det er enkelte tomter som deles av LNF-grensen. Vil det være aktuelt å ta denne grensen opp til ny vurdering slik at LNF følger eiendomsgrensen, og ikke bare en linje på kartet.

SVAR

LNF området vil bestå, men når områdeplanen utformes, kan det være muligheter til å påvirke hvor grensen skal gå.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *