Generelle spørsmål

SPØRSMÅL
Ursvik består i dag av en blanding av helårs boliger og fridtids boliger. Er det slik kommunen vil ha det i framtiden, eller ser de for seg et område hovedsakelig bestående av helårs boliger.

SVAR
Hele området Ursvik/Oksval er avsatt til boligformål i kommuneplanen, og det er hovedsakelig ment å være helårsboliger.

SPØRSMÅL
Det er mange tomter som er større enn minstekravet til bebyggelse. Vil kommunen oppmuntre til en deling av disse for å få en fortetning med flere mindre tomter eller vil kommunen bestrebe å beholde det relativt åpne miljøet med store tomter.

SVAR
Det er for tidlig å si noe om dette nå, men kommunen er interessert i en fortetning. Ønsket fra kommunen er ikke flere eneboliger, men differensiert boligbygging. Dette må behandles politisk

SPØRSMÅL
Det er i dag flere veier inn til området,
• via Oksvalkrysset,
• via Grøndahlsvei
• via Dalsbergstien.
Vil kommunen prioritere en av disse.

Det er andre alternativer, som kan være aktuelle
• via Mosses vei,
• via Løkkeveien
Er en av disse vurdert eller vil bli vurdert.

Er bru ved Steinerskolen vurdert, og med hvilken konklusjon. Dette har vært lagt fram for kommunen tidligere.

SVAR
Det er for tidlig å si noe om innfartsveiene nå, det vil bli belyst i Områdeplanen. Oksval/Ursvik må sees i sammenheng. De har nå felles innfartsvei i Oksvalkrysset. Eventuelle nye kryss må på plass før noen vesentlig utbygging kan skje..

SPØRSMÅL
Det er fire områder som fungerer som friareal/rekreasjonsområder.
• ISI, som eies av Oksval, Ursvik, Hellvikskog og Hellvik vel.
• Ursvikstranden, som er et privat andelslag
• Ursvikbukten, som eies av Hellvikskog vel, Ursvik vel og kommunen
• Ursvik brygge, som eies av kommunen

På hvilken måte vil disse områdene inngå i en framtidig regulering av Ursvik.

SVAR
Det er for tidlig å si noe om dette nå

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *