x| Hva er en områdeplan

Hva er en områdeplan

Områdeplanen vil erstatte hoveddelen av dagens kommunedelplaner for tettsteder, og vil kunne lages så detaljert at den kan brukes som et direkte grunnlag for bygging.

Nesodden kommune har laget områdeplaner for alle områder som reguleres i forbindelse med vann og avløp.

Når områdeplanen er ferdig utarbeidet, er det vanskelig, men ikke umulig, å endre på den. Det beste er imidlertid å være på banen i startfasen. Da er påvirkningsmulighetene størst.

ARBEIDETMEDOMRÅDEPLAN FOR URSVIK VIL STARTE OPP HØSTEN 2014.

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*