Kostnader

SPØRSMÅL

Hva er beregnet totalkostnad for de foreslåtte traseene, og hva er beregnet totalkostnad for tilknytning til disse. Er det utarbeidet en nøkkel som viser hva hver enkelt husstand som knytter seg til skal betale av kostnaden.

SVAR

Det er ikke gjort noen kostnadsanalyse etter at hovedplanen ble laget. Fordelingsnøkkel er å finne på nettet. Se etter vann avløps gebyrer. Her hvor kommunen forestår hele utbyggingen, vil det bli brukt høy sats for tilknytning. ca 60 tusen pr mål avsatt til byggeformål. Stikkledning ut til avløpet må betales av hver enkelt eier. Flere kan gå sammen om bygging og drift.

Det skal ikke betales noe før igangsettelses tillatelsen er gitt. Dette gjelder det kommunale anlegget.

Dersom Nesodden kommune skal opparbeide veiene, vil kostnaden belastes beboerne. En indikasjon på hva det vil koste, er ca 50 tusen pr mål tomt avsatt til boligformål.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *