Vann og avløp

SPØRSMÅL

Asplan Viak laget et forslag til traseer for vann/avløp. Gjelder dette ennå. Se bildet

SVAR

Det er ikke laget/vedtatt noen ny skisse/plan etter denne, og den vil derfor bli behandlet i områdeplanen.

SPØRSMÅL

Fra hvilken kant vil vann/avløp komme inn i området. Hvor vil vann/avløp forlate Ursvik

SVAR

Det er vanlig av vann/avløp følger veiene. Avløpet vil bli forsøkt å få til et naturlig fall. For vannet vil det bli et ringsystem med inngang fra flere steder pga sikkerhet.

SPØRSMÅL

Må alle gnr/bnr, evt eiendommer knytte seg til, eller skilles det på helårs bolig og fritidsbolig. Hva med ubebygde eiendommer. Hva med fritidsbolig som benyttes som helårs bolig.

SVAR

De som har innlagt vann, uavhengig av om det er helårs eller fritidsbolig, må knytte seg til. De som ikke har innlagt vann, kan velge om de vil knytte seg til.

SPØRSMÅL

Vil det være mulig å lage et separat avløpssystem for noen av eiendommene. Vil dette bare gjelde de som i dag er i LNF området eller vil også andre kunne lage det. Hva med de eiendommer som i dag har et fungerende avløpssystem. Må de knytte seg til, eller vil de kunne fortsette som før.

SVAR

De som allerede har avløpssystemer, og disse er relativt nye, dvs ca 5-10 år gamle, kan evt vurdere om det anlegget de har fyller dagens forskrifter. Gjør de det, kan de vente med tilknytning. For de som ligger i LNF, og det ikke går noen rør i nærheten, kan det vurderes separat system. Der hvor det går rør, må de knytte seg på.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *