x| Veiene

Veiene

Asplan Viak har lagt traseene for vann/avløp i de private veiene. Dersom dette fortsatt gjelder, hva vil da skje med veiene etterpå.

SVAR

Det er for tidlig å si noe om veiene blir kommunale. Men sannsynligvis vil de bli det. Veidekket vil da bli asfalt.

SPØRSMÅL

Dersom veiene blir opparbeidet til kommunal standard, er det da vurdert å gjøre noen enveiskjørt for å redusere veibredden.

SVAR

Dette vil bli behandlet i områdeplanen.

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*