x| Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser

Formålet med reguleringsplanen og disse bestemmelsene er å bevare Ursviks arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømessige verdier. Det skal legges vekt på å opprettholde Ursvik som ett godt bomiljø med gode kvaliteter ved å sikre at området opprettholder sin karakter basert på eksisterende samspill mellom topografi, vegetasjon og bebyggelse.

I tråd med hensynet til bevaringsformålet skal dagens nett av private stier opprettholdes med nåværende standard og veier oppgraderes til kommunal standard .

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*