Reguleringsbestemmelser

Formålet med reguleringsplanen og disse bestemmelsene er å bevare Ursviks arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømessige verdier. Det skal legges vekt på å opprettholde Ursvik som ett godt bomiljø med gode kvaliteter ved å sikre at området opprettholder sin karakter basert på eksisterende samspill mellom topografi, vegetasjon og bebyggelse.

I tråd med hensynet til bevaringsformålet skal dagens nett av private stier opprettholdes med nåværende standard og veier oppgraderes til kommunal standard .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *