x| Definisjoner

Definisjoner

Utbygging av tomtene reguleres av TILLATT BEBYGD AREAL, angitt i % av tomtens areal supplert med høydeangivelse av bygget.

Bebygd areal (BYA) er det arealbygningen opptar av terrenget, definert i NS 3940.

Åpen terrasse/balkong/veranda medtas ikke i BYA.

Tomt er definert som det areal som omfattes av det gnr/bnr det søkes om bebyggelse av/endringer på.

Gesimshøyde måles i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Mønehøyde er høyde fra overkant møne til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Fasadehøyde er

Skriv en kommentar

Din e-postadresse deles eller publiseres aldri. Obligatoriske felt er merket med *

*
*

Du kan bruke følgende HTML-tagger og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>