Definisjoner

Utbygging av tomtene reguleres av TILLATT BEBYGD AREAL, angitt i % av tomtens areal supplert med høydeangivelse av bygget.

Bebygd areal (BYA) er det arealbygningen opptar av terrenget, definert i NS 3940.

Åpen terrasse/balkong/veranda medtas ikke i BYA.

Tomt er definert som det areal som omfattes av det gnr/bnr det søkes om bebyggelse av/endringer på.

Gesimshøyde måles i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Mønehøyde er høyde fra overkant møne til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Fasadehøyde er

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *