LNF-områder

Eksisterende bebyggelse i strandsonen er regulert til Bevaringsområde for eneboliger og fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, friluftsområde, friområde og privat småbåthavn. I dette området kan det ikke bygges nye boenheter. Eksisterende bebyggelse og anlegg skal bevares og vedlikeholdes; kun mindre endringer tillates innen en utnyttelsesgrad som ikke skal overstige 7 % BYA, Konvertering av fritidsboliger skal skje i samsvar med Nesodden kommunes forskrifter.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *