x| LNF-områder

LNF-områder

Eksisterende bebyggelse i strandsonen er regulert til Bevaringsområde for eneboliger og fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, friluftsområde, friområde og privat småbåthavn. I dette området kan det ikke bygges nye boenheter. Eksisterende bebyggelse og anlegg skal bevares og vedlikeholdes; kun mindre endringer tillates innen en utnyttelsesgrad som ikke skal overstige 7 % BYA, Konvertering av fritidsboliger skal skje i samsvar med Nesodden kommunes forskrifter.

 

Skriv en kommentar

Din e-postadresse deles eller publiseres aldri. Obligatoriske felt er merket med *

*
*

Du kan bruke følgende HTML-tagger og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>