x| LNF-områder

LNF-områder

Eksisterende bebyggelse i strandsonen er regulert til Bevaringsområde for eneboliger og fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, friluftsområde, friområde og privat småbåthavn. I dette området kan det ikke bygges nye boenheter. Eksisterende bebyggelse og anlegg skal bevares og vedlikeholdes; kun mindre endringer tillates innen en utnyttelsesgrad som ikke skal overstige 7 % BYA, Konvertering av fritidsboliger skal skje i samsvar med Nesodden kommunes forskrifter.

 

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*